טופס בקשת זכאות לסל שעות גמיש - תכנית סיוע להורים עצמאים (יחידים)

לפניך טופס הגשת בקשה לזכאות לסל שעות גמיש, בסיום מילוי הפרטים הטופס ישלח להמשך טיפול. אנו ניצור עמך קשר בקרוב להשלמת התהליך.
לצורך מילוי הטופס ניתן להיעזר במוקד בטלפון 03-5652310
פרטים אישיים:
אני מצהירה כי: מתקיים בי אחד מאלה
פרטי ילדיי שטרם
מלאו להם 10 שנים
ילד 1
הוסף ילד
אני מצהירה כי: יש לסמן את האופציה הרלוונטית

  1. אני מבקשת סיוע עבור התקופה החל מחודש (יש לציין חודש ושנה):  
לצורך השלמת התהליך תידרשו להשלים את המסמכים הבאים אל מול נציג השירות:
  1. צילום תעודת זהות, כולל הנספח בו רשומים הילדים
  2. במידה וקיים - אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת הבטחת הכנסה או מזונות
  3. שכירים, הצהרת מעסיק – להורדת הטופס
  4. תלושי שכר המראים עליה בהיקף שעות העבודה
  5. אישור לימודים רשמי מטעם מוסד הלימודים
  6. עצמאים, תצהיר הורה יחיד בעל עסק עצמאי - להורדת הטופס
* הטופס מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
להכוונה תעסוקתית והכשרות מקצועיות מותאמות להורים עצמאים ניתן לפנות לאחד ממרכזי ההזדמנות